top of page

Politikat e rimbursimit

Politika e rimbursimit - Palmanova Auto
 

Në Palmanova Auto, ne jemi të përkushtuar t'u ofrojmë klientëve tanë nivelin më të lartë të kënaqësisë dhe të sigurojmë një përvojë të qetë të blerjes së makinave. Ne e kuptojmë se blerja e një makine është një investim i rëndësishëm dhe ne duam të ofrojmë një politikë rimbursimi që ofron stabilitet dhe siguri. Ju lutemi rishikoni detajet e mëposhtme në lidhje me politikën tonë të rimbursimit:
 

 1. Pranueshmëria për rimbursime: Ne ofrojmë rimbursime për blerjet e përshtatshme të makinave që plotësojnë kriteret e mëposhtme:
   

 • Kërkesa për rimbursim bëhet brenda 3 ditëve nga data e blerjes.

 • Makina eshte ne gjendjen e saj origjinale, pa asnje modifikim, demtim dhe asnje shenje konsumimi.

 • Makina nuk është përfshirë në asnjë aksident apo incident pas blerjes.

 • Makina nuk ka kaluar më shumë se 20 km pas dorëzimit

 • Makina nuk është përfshirë në asnjë tkurrje ligjore, të asnjë lloji 
   

 1. Procesi i inspektimit: Për të filluar një rimbursim, ju lutemi ndiqni këto hapa:

 • Kontaktoni ekipin tonë të mbështetjes së klientit në [informacionet e kontaktit] dhe jepni detajet e blerjes tuaj.

 • Ekipi ynë do t'ju udhëheqë gjatë procesit të kthimit dhe do t'ju ofrojë çdo udhëzim të nevojshëm.

 • Makina do t'i nënshtrohet një inspektimi nga teknikët tanë të kualifikuar për të verifikuar përshtatshmërinë e saj për rimbursim.

 • Pasi të përfundojë inspektimi dhe makina të plotësojë kriteret e rimbursimit, ne do ta përpunojmë rimbursimin brenda [numrit ditësh] ditësh.
   

 1. Opsionet e rimbursimit: Rimbursimet do të lëshohen në formën origjinale të pagesës të përdorur për blerjen, përveç nëse bihet dakord ndryshe. Nëse mënyra origjinale e pagesës nuk është më e disponueshme, do të bëhen rregullime alternative.
   

 2. Kostot e kthimit: Ju lutemi vini re se klienti është përgjegjës për të gjitha kostot e transportit dhe dorëzimit që lidhen me kthimin e makinës në shitësin tonë për një rimbursim.
   

 3. Përjashtimet: Disa rrethana mund të kufizojnë ose përjashtojnë përshtatshmërinë për një rimbursim, duke përfshirë:

 • Porositë me porosi ose modifikime të personalizuara të bëra në makinë.

 • Rastet kur gjendja e makinës ka ndryshuar pas blerjes.

 • Marrëveshjet financiare ose marrëveshjet e qirasë me institucionet financiare të palëve të treta.
   

 1. Ndryshimet në politikën e rimbursimit: Ne rezervojmë të drejtën të përditësojmë ose modifikojmë politikën tonë të rimbursimit në çdo kohë. Çdo ndryshim do t'u komunikohet klientëve dhe do të zbatohet për të gjitha blerjet e bëra pas datës së hyrjes në fuqi.
   

Ne përpiqemi të sigurojmë kënaqësinë tuaj të plotë me blerjen e makinës suaj nga Palmanova Auto. Ne dëshirojmë që ju të ndiheni të qëndrueshëm dhe të sigurt në vendimin tuaj. Nëse keni ndonjë pyetje ose kërkoni sqarime të mëtejshme, ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni.
 

Data e hyrjes në fuqi: Qershor 2023

bottom of page