top of page

Politikat e Transportit

Politikat e Transportit për Shitje Makinash brenda Shqipërisë
 

Faleminderit që zgjodhët Palmanova Auto Group për blerjen e makinës suaj. Ju lutemi rishikoni politikat e mëposhtme të transportit specifik për dërgesat e makinave brenda territorit të Shqipërisë:

  1. Mënyra e Transportit: Ne ofrojmë shërbime dërgese për blerje makinash brenda Shqipërisë. Metoda e transportit do të varet nga vendndodhja specifike dhe konsideratat logjistike. Ne do t'ju ofrojmë informacion të detajuar mbi metodën e transportit dhe afatin kohor të parashikuar të dorëzimit gjatë procesit të blerjes.

  2. Tarifat e transportit: Tarifat e transportit, nëse ka, do t'ju komunikohen përpara se të përfundoni blerjen. Kostoja do të ndryshojë në bazë të faktorëve të tillë si distanca deri në vendndodhjen e dorëzimit dhe çdo shërbim shtesë që kërkohet. Të gjitha tarifat e transportit do të përshkruhen qartë në faturën përfundimtare.

  3. Afati kohor i dorëzimit: Afati i parashikuar i dorëzimit do t'ju ofrohet përpara se të finalizoni blerjen. Ky afat kohor i nënshtrohet faktorëve të tillë si disponueshmëria, distanca dhe çdo proces i nevojshëm dokumentacioni. Ne përpiqemi të dorëzojmë makinën tuaj sa më shpejt që të jetë e mundur dhe do t'ju mbajmë të informuar për çdo ndryshim ose vonesë.

  4. Adresa e dorëzimit: Ju lutemi sigurohuni që adresa e dorëzimit të dhënë është e saktë dhe e aksesueshme. Ne rekomandojmë të jepni një adresë fizike ku makina mund të dorëzohet në mënyrë të sigurt. Nëse kërkohet ndonjë ndryshim ose përditësim në adresën e dorëzimit, ju lutemi na njoftoni sa më shpejt të jetë e mundur.

  5. Marrja e dërgesës: Pas dorëzimit, është e rëndësishme të inspektoni plotësisht makinën për çdo dëmtim ose mospërputhje. Nëse vëreni ndonjë problem, ju lutemi dokumentoni ato dhe informoni menjëherë personelin e dërgesës. Nënshkrimi i faturës së dorëzimit tregon pranimin tuaj të gjendjes së makinës në momentin e dorëzimit, ndaj është thelbësore të jeni të zellshëm gjatë këtij procesi.

  6. Transferimi dhe regjistrimi i titujve: Proceset e transferimit të titujve dhe regjistrimit të automjeteve do të koordinohen ndërmjet shitësve tanë dhe autoriteteve përkatëse. Ne do t'ju ndihmojmë me dokumentet e nevojshme dhe do t'ju udhëzojmë gjatë procesit të regjistrimit për të siguruar përputhjen me rregulloret lokale.

  7. Sigurimi dhe Përgjegjësia: Gjatë procesit të transportit, ne mbajmë mbulimin e duhur të sigurimit për të mbrojtur makinën nga dëmtimi ose humbja. Megjithatë, pasi makina të dorëzohet dhe titulli t'ju transferohet, përgjegjësia për mbulimin e sigurimit dhe çdo detyrim shoqërues do t'ju transferohet juve si pronar.

  8. Anulimi ose ndryshimet: Nëse keni nevojë të anuloni ose të bëni ndryshime në marrëveshjet tuaja të transportit, ju lutemi na njoftoni sa më shpejt të jetë e mundur. Në varësi të fazës së procesit të transportit, mund të aplikohen tarifa për anulimin ose ndryshimin.

  9. Mbështetja e klientit: Ekipi ynë i përkushtuar i mbështetjes së klientit është i disponueshëm për të adresuar çdo pyetje ose shqetësim që mund të keni në lidhje me procesin e transportit. Ju lutemi mos ngurroni të na kontaktoni në info@autopalmanova.com për ndihmë.

Duke vazhduar me blerjen, ju i pranoni dhe i pranoni këto politika transporti. Nëse keni nevojë për ndonjë sqarim ose keni kërkesa specifike, ju lutemi na kontaktoni përpara se të finalizoni porosinë tuaj.

Data e hyrjes në fuqi: Qershor 2023

bottom of page