top of page

Kushtet & Kushtet

Rregullat dhe kushtet Politika për Autosallon Palmanova Digital Presence
 

Mirë se vini në faqen tonë të internetit Auto Palmanova! Përpara se të përdorni faqen tonë të internetit, ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte dhe Kushte. Duke hyrë ose duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni se keni lexuar, kuptuar dhe pranuar të jeni të detyruar nga termat dhe kushtet e mëposhtme. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë pjesë të këtyre termave dhe kushteve, ju lutemi mos përdorni faqen tonë të internetit.
 

  1. Përdorimi dhe përmbajtja e faqes në internet: a. Përmbajtja e ofruar në faqen tonë të internetit është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. Ne përpiqemi të ofrojmë informacion të saktë dhe të përditësuar, por nuk garantojmë plotësinë, besueshmërinë ose saktësinë e përmbajtjes. b. Përdorimi i çdo informacioni ose materiali në këtë faqe interneti është tërësisht në rrezikun tuaj. Ne nuk do të jemi përgjegjës për asnjë dëmtim që rrjedh nga përdorimi juaj i kësaj faqeje interneti. c. Përmbajtja në faqen tonë të internetit mund të ndryshojë pa paralajmërim.

  2. Pronësia Intelektuale: a. E gjithë përmbajtja në këtë faqe interneti, duke përfshirë tekstin, grafikët, logot, imazhet, klipet audio dhe softuerin, është pronë e sallonit të makinave ose licencuesve të saj dhe mbrohet nga ligjet e pronësisë intelektuale. b. Ju nuk mund të modifikoni, riprodhoni, shpërndani, transmetoni, shfaqni, kryeni, publikoni, licenconi, krijoni vepra të prejardhura nga, transferoni ose shisni çdo informacion, produkt ose shërbim të marrë nga kjo faqe interneti pa pëlqimin paraprak me shkrim.

  3. Çmimi dhe disponueshmëria: a. Çmimet dhe disponueshmëria e automjeteve të shfaqura në faqen tonë të internetit mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Ne përpiqemi të ofrojmë informacion të saktë dhe të përditësuar, por mund të ndodhin gabime. Ne rezervojmë të drejtën të korrigjojmë çdo gabim dhe të përditësojmë çmimet dhe disponueshmërinë sipas nevojës. b. Çmimet e shfaqura në faqen tonë të internetit nuk përfshijnë taksat, tarifat e regjistrimit ose tarifat e tjera të lidhura, përveç nëse përcaktohet ndryshe.

  4. Lidhjet e Palëve të Treta: a. Faqja jonë e internetit mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta për lehtësinë dhe informacionin tuaj. Këto lidhje nuk nënkuptojnë miratimin tonë për faqet e internetit të lidhura. Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi përmbajtjen ose disponueshmërinë e këtyre faqeve të jashtme dhe nuk jemi përgjegjës për praktikat ose politikat e tyre. b. Pasi të largoheni nga faqja jonë e internetit, ne nuk jemi më përgjegjës për mbrojtjen e çdo informacioni që jepni në faqet e internetit të palëve të treta. Ju lutemi tregoni kujdes dhe rishikoni politikat e privatësisë së çdo faqe interneti të lidhur përpara se të jepni informacion personal.

  5. Privatësia dhe Mbledhja e të Dhënave: a. Ne e respektojmë privatësinë tuaj dhe i trajtojmë të dhënat tuaja personale në përputhje me Politikën tonë të Privatësisë, e cila është përfshirë duke iu referuar këtyre Kushteve dhe Kushteve. b. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e informacionit tuaj personal siç përshkruhet në Politikën tonë të Privatësisë.

  6. Mohimi i garancisë dhe kufizimi i përgjegjësisë: a. Faqja jonë e internetit ofrohet mbi bazën "siç është" dhe "siç disponohet". Ne nuk japim asnjë garanci, të shprehur apo të nënkuptuar, në lidhje me disponueshmërinë, saktësinë, plotësinë, besueshmërinë ose përshtatshmërinë e faqes së internetit për ndonjë qëllim të caktuar. b. Ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë dëmtim të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të rastësishëm, të veçantë, pasues ose ndëshkues që lind nga ose në lidhje me përdorimin e faqes sonë të internetit ose informacionit që përmbahet aty. c. Ne nuk garantojmë funksionimin e pandërprerë ose pa gabime të faqes sonë të internetit dhe rezervojmë të drejtën të modifikojmë, pezullojmë ose ndërpresim çdo aspekt ose veçori të faqes në internet në çdo kohë pa paralajmërim.

  7. Ligji në fuqi dhe juridiksioni: a. Këto Terma dhe Kushte do të drejtohen nga dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë. Çdo mosmarrëveshje që lind nga ose në lidhje me këto kushte do t'i nënshtrohet juridiksionit ekskluziv të gjykatave të Republikës së Shqipërisë.

  8. Modifikimet e Termave dhe Kushteve: a. Ne rezervojmë të drejtën për të modifikuar ose përditësuar këto Kushte dhe Kushte në çdo kohë pa njoftim paraprak. Çdo ndryshim do të hyjë në fuqi menjëherë pas postimit në faqen tonë të internetit. Përdorimi i vazhdueshëm i faqes sonë të internetit pas çdo modifikimi përbën pranimin e atyre ndryshimeve.

Ju lutemi na kontaktoni nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me këto Kushte dhe Kushte.


Përditësimi i fundit: Qershor 2023

bottom of page